Δείτε σημερινές εικόνες από τις εργασίες του γηπέδου